Finansije i osiguranja

Share/Save

Odlučite se za najpovoljnije osiguranje i zaradite premiju za preporuke!

Iskustvo pokazuje da mnogi nisu dovoljno osigurani. Najćešće se taj nedostatak pokaže kod šteta. Sa nama možete napraviti besplatnu usporedbu svojih osiguranja, optimirati i obezbediti sebi najpovoljnije osiguranje na njemačkom tržištu i zaraditi premije za preporuke (Tippgeberprovision). Pored toga nudimo mogućnost stalnog zapošljenja kod IVG Finanz & Versicherungs-Beratung.

Informacije možete dobiti  na naš  besplatni  telefon 0800-9367800
 

Pokriće vašeg zdravstvenog osiguranja

Ako ste građanin EU-a i  preselili ste se u drugu državu članicu EU-a, budite spremni na različite sustave socijalne sigurnosti, uključujući zdravstveno osiguranje.
 
Vi podlježete propisima i zakonima EU-države u koju ste se naselili. I morate ih se strogo pridržavati. To uključuje i vaše zdravstveno osiguranje. Ono se određuje  ovisno o vašem ekonomskom statusu i vašem mjestu boravišta - ne o vašem državljanstvu.
 
U Njemačkoj je svaki građanin dužan imati zdravstveno osiguranje. Taj zakon donesen još 2009. godine. Poslodavac mora zaposlenicima osigurati zdravstveno osiguranje i plaćati uredno premije u osiguravajuću zdravstvenu kasu.  Premija ovisi od visine plaće i iznosi u proseku 15,5 %.  Premiju snosi 50 %  zaposlenik, a 50 % poslodavac.
 
Samostalni obrtnici su dužni sami sebi sklopiti zdravstveno osiguranje.  Premije su različite. Ukoliko vas primi zakonsko zdravstveno osiguranje tada premija iznosi  minimalno ca 365,- Euro i može da dostigne mjesečnu cifru od 650,- Eura, jer premija raste sa neto zaradom samostalnog obrtnika.
 
Samostalnim obrtnicima se nudi mogućnost osiguranja kod privatnih osiguravajućih društava. Cijene i  uvjeti su jako različiti. Privatna zdravstvena osiguranja najčešće brižljivo biraju svoje klijente i ispituju njihovu zdravstvenu i financijsku prošlost. Često osiguravajuće društvo odbija zahtjev ili postavlja takve uvjete da ih klijent ne može ispuniti.
 
IVG nudi  jednu izuzetno povoljniju mogućnost zaključivanja zdravstvenog osiguranja i pri tom je pristup jednostavan. Stranka ne mora ispunjavati nikakve uvjete a premije su više nego pristupačne.
 
 
Mjesečni doprinosi:
Starosna pristupna dob Mjesečna premija
20 - 24 godina 86,- Eura
25 - 29 godina 101,- Eura
30 - 24 godina 111,- Eura
25 - 39 godina 116,- Eura
44 - 44 godina 140,- Eura
45 - 49 godina 165,- Eura
Osiguranje pokriva troškove liječenja u bolnici u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi.
 
Pokriveno je i ambulantno liječenje te honorari zubara.
 
Pojedinosti i uslove možete dobiti kod nas.
 
Pozovite nas na naš besplatni Telefon 0800-936 78 00
 
Zaključivanje ugovora je vrlo jednostavno bez kompliciranih doktorskih A-testa, potvrda od prijašnjih osiguranja ili  kontrole od strane osiguranja da stranka nije negativno zabilježena kod kreditnih ustanova.
 
 

Pravna zaštita: Privatno, zanimanje, saobraćaj i stan ili kuća

Nije ugodno izaći na sud, ali kada se mora tada je ugodnije ukoliko imate pravnu zaštitu. Otkaz na poslu, saobraćajni udesi, svađa kod kupovine ili popravke automobila, nesporazumi u zdravstvu,socijalnim pitanjima, zanatlijama, susjedima, stanodavcima itd.
Biti u pravu i dobiti za pravo nije uvjek jednostavno. Ukoliko imate pravnu zaštitu (Rechtsschutz) prepustitite nerešive  probleme advokatima i sudu.  Rechtsschutz preuzima troškove od prvog razgovora sa advokatom do poslednje sudske rasprave.
Razlike u premijama između osiguranja  su velike, odlučite se za najpovoljnije. Kroz promenu postojećeg osiguranja se mogu praviti velike uštjede
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800. Sve formalnosti oko zamjene osiguranja možete prepustiti nama.

 

Osiguranje od privatne odgovornosti

Osiguranje od privatne odgovrnosti – "Privathaftpflicht" je prvo i osnovno osiguranje koje treba imati svaka porodica. 
Ukoliko prouzrokujete štetu drugom Vi ili jedan član vaše porodice. Kao stanar (vatra, voda) ili naprimjer kao pješak ili biciklista saobračajnu nesreću – tu štetu mora platiti počinioc, neovisno koliko ona visoka bila. To je zakonska odredba.
Ukoliko se ima Haftpflicht osiguranje, tada regulisanje štete preuzima osiguranje. 
Suma osiguranja iznosi minimalno 3 miliona Euro. Djeca u igri, školi ili sportu. Primjera ima bezbroj. Sa "Privathaftpflicht" osiguranjem osiguravate sebe i svoju porodicu od tog velikog rizika. 
Razlike u cijeni osiguranja su velike, odlučite se za najpovoljnije. Kroz promjenu postojećeg osiguranja se mogu praviti velike uštede.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800. Sve formalnosti oko zamjene osiguranja možete prepustiti nama.

 

Osiguranje domaćinstva

Sigurnost vlastitog doma. U svoje domaćanstvo ste uložili prilično novaca. Kroz vatru, provalu, možete u najkraćem vremenu izgubiti mnogo toga što ste godina sticali. 
Pored šteta kroz vatru, provalu osigurani su i rizici prouzrokovani kroz pljačku, vodu iz vodovodnih cijevi, grad, oluju i mogu se osigurati i drugi dodatni rizici kao naprimjer stakla i bicikli.
Razlike u cijeni su velike, odlučite se za najpovoljnije.
Kroz promjenu postojećeg osiguranja se mogu praviti velike uštjede
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800. Sve formalnosti oko zamjene osiguranja možete prepustiti nama.

 

Osiguranje od nesreće-Unfallversicherung

 
Svakidašnjim radom ostvarujemo plaću - zaradu.
Ukoliko se naša radna sposobnost kroz nesreću ošteti, trajno onesposobi, 
tada se ostaje bez najvećeg bogatsta: radne sposobnosti. Bezbroj ljudi svaki dan doživi nesretan slučaj. 
Statistika kaže da u Njemačkoj godišnje doživi nesreću 8 miliona građana. 
To je gotovo 10 % stanovništva. Već sutra može biti kasno. Zato ne oklevajte, osigurajte svoje najveće bogatstvo: svoju radnu sposobnost.
Najpovoljnije osiguranje od nesreće nije skupo. Uverite se sami.
Imate već osiguranje od nesreće? Kroz promenu postojećeg osiguranja se mogu praviti velike uštede. Sve formalnosti oko zamjene osiguranja možete prepusatiti nama.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Auto osiguranje-KFZ Versicherung

Kupovinom novog automobila možete odmah usporediti i promjenom osiguranja napraviti dobru uštedu. Ukoliko već imate auto prijavljen, možete svake godine do 30.Novembra otkazati postojeće osiguranje i od Nove godine povoljnije osigurati. Sve formalnosti oko zamjene osiguranja možete prepusatiti nama. Razlike u premijama su velike, odlučite se za najpovoljnije.
Sve formalnosti oko zamjene osiguranja možete prepusatiti nama.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Osiguranje stana,kuće, zgrade - Wohngebäudeversicherung

Ko posjeduje stan ili kuću ima sigurno u ormanu osnovni alat za sitne popravke.
Ali kod šteta od vatre, vode sa vodovodnih cijevi, munje, leda, oluje ili elementarnih nepogoda, kao što su poplava, zemljotres kućni alat nije dovoljan.
U ozbiljnom slučaju mora odmah novac stojati na raspolaganju, tako da četiri zida u najkraćem roku mogu ponovo primiti ukućane na stanovanje.
Od tih finansijskih poseledica na vašem objektu može samo pomoći osiguranje: Osiguranje kuće, stana zgrade – "Wohngebäudevericherung".
Razlike u cijeni su velike, odlučite se za najpovoljnije.
Kroz promenu postojećeg osiguranja se mogu praviti velike uštede.
Sve formalnosti oko zamjene osiguranja možete prepustiti nama.
Koristite i mogućnost individualne usporedbena i na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Osiguranje  za slučaj nesposobnosti obavljanja svog zanimanja-Berufsunfähigkeitsversicherung

Ne samo kroz nesretan slučaj, nego često  i kroz bolest se može trajno ostati nesposoban za obavljanje svog zanimanja, sa tim se može ugroziti finansijska egzistencija.
Postavlja se pitanje: kako dalje održati standard? "Berufsunfähigkeitsversicherung" je izuzetno važna polisa, jer u takvom slučaju, osiguranje isplaćuje mjesečno utanačenu rentu osiguraniku. 
Provjerite preko nas koje je "Berufsunfähigkeitsversicherung" za Vas najpovoljnije!
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Riester-Rente Rentno osiguranje sa državnim dotacijama

Riester-Rente–Rentno osiguranje sa državnim dotacijama
I Vi imate pravo na državne dodatke ukoliko sklopite "Riester-Rente".

Osnovni dodaci po osobi, plus dodaci po svakom djetetu:

osnovni dodaci dodaci za djecu dodaci za djecu
154,- Euro Rođene do 2008. 185,- Euro
154,- Euro Rođene od 1.1.2008 300,- Euro

Naprimjer bračni par sa dvoje djece ima pravo na maksimalno godišnje dodatke u visini od 908 Euro. Nemojte dozvoliti da Vam te dotacije ostanu neiskorišćene.

Koristite i mogućnost individualne upsoredbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.
 

 

Starosno zbrinjavanje preko poslodavca–Direktversicherung

Kod "Direktversicherung" možete određeni dio vaše plate odvojiti za starosno
zbrinjavanje. Na taj način možete ostvariti velike prednosti.
Na mjecečnu uštjeđevinu nećete plaćati porez i socijlane odbitke.
Na osnovu poreskih propisa za "Direktversicherung" su mjesečni doprinosi do 374,- Euro (2012 god.) oslobođeni od poreza i socijalnih odbitaka.
Sa obzirom da Vi Vaše starosno zbrinjavanje finansirate preko vaše bruto plaće umanjuju se zakonski odbici u proseku visini u 50% u odnosu na mjesečni doprinos za osiguranje.
Naprimjer ukoliko štjedite mjesečno 100,- Euro, Vaša stvarna uplata će iznositi ca. 50,- Euro.
Koristite i mogućnost individualne upsporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Privatno penziono osiguranje - Die private Rentenversicherung

Privatno zbrinjavanje je danas izuzetno  važno, jer razlika između plaće jednog radnika i kasnije primanja umirovljenika  je velika. Jedino privatnim zbrinjavanjem se može ta razlika umanjiti. Onaj ko se na vreme zbrine neće u starosti upoznati siromaštvo. 
Koje mogućnosti postoje i na kojim  zakonskim  podlogama leže privatna penziona osiguranja rado ćemo Vam pojasniti. 
Napavićemo Vam usporedbu i ponuditi Vam najpovoljnije penziono osiguranje.
Koristite i mogućnost individualne upsporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Osnovno penziono osiguranje-Basisrente

Je namenjena ne samo za samostalne, nego i za radnike i službenike sa većim bruto platama. 
Basisrente - još popularno nazvano "Rürup-Rente" nudi starosno osiguranje sa velikim poreskim prednostima. 
Od prvog dana se uplate u "Basis-Rentu" mogu otpisati od poreza u 2012 do 13.600,- Euro 74 % od ušteđene sume.
Koristite i mogućnost individualne upsporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Kapitalno životno osiguranje–Lebensversicherung

Kapitalno životno osiguranje je osiguranje za slučaj smrti i doživljenje. 
Znači: Kapitalno životno osiguranje ima za cilj da u slučaju ranije smrti osigurane osobe obezbedi najdražim životni standard kroz isplatu sume osiguranja.
Međutim ukoliko je osiguranik doživjeo istek ugovora, tada se po isteku isplačuje suma osiguranja sa dobicima u ućešću.
Koje  mogućnosti postoje i na kojim  zakonskim odredbama podležu životna osiguranja rado ćemo Vam pojasniti. 
Napavićemo Vam  usporedbu i ponuditi  najpovoljnije životno osiguranje.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Riziko životno osiguranje-Risikolebensversicherung

Sa riziko životnim osiguranjem osiguravate od prvog dana u slučaju ranije smrti životni standard vašoj porodici. 
Suma osiguranja pokriva vaše dugove i kredite.
Riziko životno osiguranje je naročito povoljno za mlađu porodicu, naroćito za one koji si ne mogu priuštiti kapitalno životno osiguranje.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Osiguranje za slučaj smrti-Sterbegeldversicherung

Mnogi imaju strah, da ce opteretiti svoje najbliže sa troškovima sahrane. Taj strah nije neopravdan, sa obzirom da se ti troškovi iz godine u godinu povećavaju i neočekivano opterete porodicu. Ko planira život, sam odlučuje  kako će napustiti  život. U to spada i to, da taj poslednji čin ne bude teret za djecu i  rodbinu.
Jedan časni pogreb ne sme da podleže finansijskim nedostacima. Sa "Sterbegeld" osiguranjem možete za malo novaca sebi obezbediti potreban iznos za taj slučaj.
Zdravstvena pitanja se kod sklapanja ugovora ne postavljaju.
Važno je još napomeniti da "Sterbegeldversicherung" je sličan kapitalnom životnom-osiguranju, jer po poslovnom planu ima se pravo na otkupnu vrijednost u toku trajanja ugovora a i po isteku, iako osiguranik nije umro, može se isplatiti suma osiguranja.
Napavićemo Vam usporedbu i ponuditi Vam najpovoljniji  "Sterbegeldversicherung".  
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Privatno bolesničko osiguranje-Private Voll Krankenversicherung

Svaki građanin koji živi u Njemačkoj mora imati od 2009 bolesničko osiguranje. Često se dešava da samostalni obrtnici ne posjeduju bolesničko osiguranje. To je kažnjivo.
Ukoliko ste već privatno bolesnički osigurani možete kroz promenu osiguranja uštjedeti mnogo novaca. Usporedba se u svakom slučaju isplati.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Dodatno bolesničko osiguranje–Krankenzusatzversichrung

Nema ništa važnijeg od vlastitog zdravlja. Sa jednim dodatnim bolesničkim osiguranjem možete popuniti nedostatke iz zakonskog bolesničkog osiguranja.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Dnevnice za vrijeme bolovanja-Krankentagegeld

Posloprimac (Radnici i službenici)
Već nakon 43 dana bolovanja, kada preuzme zakonska zdravstvena kasa da plaća dnevnice
kod bolovanja (Lohnfortzahlungen) znatno se smanjuju primanja – to smanjivanje primanja
možete  potpuno nadoknaditi kroz privatno osiguranje za slučaj bolovanja.(Krankentagegeld)
 
Samostalni
Kao samostalni obrtnik Vi ste glavna osoba u svom preduzeću. Bez vas ništa ne funkcioniše.
Ukoliko ste na bolovanju tada  morate Vi nekog platiti da uradi ono što Vi ne možete, ili morate se odreći svojih  primanja. Dnevnice za vrijeme bolovanja mogu mnogo u tome pomoći, da Vi u miru ozdravite i da vaša primanja ostanu onako kako ste Vi navikli.
Koristite i mogućnost individualne upsporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Dnevnice kod boravka u bolnici–Krankehaustagegeld

Sa osiguranjem "Dnevnice kod boravka u bolnici" možete sebi osigurati jednu dnevnicu za slučaj da morate iz zdravstvenih razloga boraviti u bolnici. Naročito u takvim slučajevima dolazi do dodatnih rashoda,bolničkih i drugih doplata,dodatnih troškova oko domaćinstva, poseta itd. 
Koristite i mogućnost individualne upsporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Osiguranje za obrtnike-Für Gewerbekunden und Firmen

Osiguranje za samostalne  obrtnike su  individualna rešenja jer zavise od vrste rada, broja radnika, visine plaća i godišnjeg prihoda.
Pošaljite nam kontakni formular ili kontaktirajte nas telefonskim putem, a mi ćemo Vam u najkraćem roku napraviti najpovoljniju ponudu.
Koristite i mogućnost individualne usporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.

 

Finasiranje vlastitog doma-Immobilienfinanzierung

 
Finasiranje svog vlastotog doma : Kupiti stan ili zidati kuću, to je smijela odluka sa dugačkim posledicama, jer u najćešćim slučajevima je to povezano sa dugoroćnim kreditima.Zato je potrebno, ne samo u  banci gdje posedujete konto nego i na drugim mjestima se posavjetovati o mogućnostima i uslovima kreditiranja, visine kamata itd. Mi nudimo najpovoljnije mogućnosti finansiranja. Nazovite nas ili ispunite kontaktni upitnik i mi ćemo sa Vama stupiti u kontakt.
Koristite i mogućnost individualne upsporedbe na naš besplatni telefon 0800-9367800.